Đại Chiến Hai Thế Giới – Warcraft (2016) ()

Đại Chiến Hai Thế Giới - Warcraft (2016) HD Thuyết minh

Đại Chiến Hai Thế Giới – Warcraft (2016) The Beginning bắt đầu bằng sự kiện Cổng Tối bất ngờ mở ra. Con người đứng trước nguy cơ bị loài Orc xâm lăng và thôn tính. Song, khi binh đoàn Burning Legion đáng sợ xuất hiện, hai nhà lãnh đạo của hai chủng loài, Anduin Lothar và Durotan, buộc phải gác lại hiềm khích, bất đắc dĩ hợp tác với nhau trước khi tất cả bị tiêu diệt.

ADS 1
Mở rộng