Ngày Thanh Trừng Đầu Tiên – The First Purge (2018) ()

Ngày Thanh Trừng Đầu Tiên - The First Purge (2018) HD Thuyết minh

Ngày Thanh Trừng Đầu Tiên – The First Purge (2018) là câu chuyện lý giải về nguồn gốc của đêm thanh trừng Night Purge gây tranh cãi, đồng thời khám phá nguyên nhân các quốc gia thực hiện nghi lễ Purge hàng năm.

ADS 1
Mở rộng