Phong Vân 2: Nhập Ma Tử Chiến – Storm Warriors – Fung wan II (2009) ()

111 min Phim lẻ

Phong Vân 2: Nhập Ma Tử Chiến - Storm Warriors - Fung wan II (2009) HD Thuyết minh

Phong Vân 2: Nhập Ma Tử Chiến – Storm Warriors – Fung wan II (2009) Trong Phong Vân 2 bản điện ảnh, Tuyệt Vô Thần, môn chủ của Vô Thần Cung có mưu đồ xâm chiếm Trung Hoa. Các nhân sĩ võ lâm lần lượt bại trận trước sức mạnh và mưu kế của hắn. Lẽ dĩ nhiên Bộ Kinh Vân và Nhiếp Phong không thể để cho Tuyệt Vô Thần đạt được ý muốn. Nhưng họ sẽ đánh bại sức mạnh bá đạo của hắn bằng cách nào? Liệu ý định thật sự của Tuyệt Vô Thần là gì? Số phận toàn cõi Trung Nguyên sẽ đi về đâu?

ADS 1
Mở rộng