Thành Phố Lửa: Ngày Tàn – Fire City: End of Days (2015) ()

101 min Phim lẻ

Thành Phố Lửa: Ngày Tàn - Fire City: End of Days (2015) HD Thuyết minh

Thành Phố Lửa: Ngày Tàn – Fire City: End of Days (2015) Vine, một con quỷ giác ngộ, ẩn mình sống chung với thế giới loài người. Vine buộc phải lựa chọn cứu anh em mình hay là cứu một cô gái vô tội, trong khi thế giới nhân loại và thế giới quỷ đang có nguy cơ dẫn đến một cuộc chiến…

ADS 1
Mở rộng