Autonext: On
    Light Off
    Report
    116 lượt xem

Hạnh Phúc Là Nhà - Bluebird's House tập 44

Phim Hạnh Phúc Là Nhà tái hiện các vấn đề tồn tại trong các gia đình hiện đại khi cha mẹ không phải sợ khó khăn, thậm chí đấu tranh để đối phó với mọi thứ chỉ để đảm bảo trẻ phù hợp. Đồng thời, những người trẻ tuổi, mang tham vọng riêng của họ, đối mặt với tình hình: lý tưởng của tự đuổi theo là trái với mong muốn và hành động của cha mẹ!… Phim Hạnh phúc là nhà có sự tham gia của Lee Joon Hyuk, Chae Soo-bin, Lee Sang Yeob…

Phim Tags:

    Dark Light