Đại Thánh Giáng Trần – Fight Against Buddha (2017) ()

Đại Thánh Giáng Trần - Fight Against Buddha (2017) HD Thuyết minh

Sau khi giúp Đường Tăng lấy được kinh, Ngộ Không lại tiếp tục một thử thách khác. Vì muốn chiến thắng Phật Tổ và tu thành chính quả, Đại Thánh quyết định gửi thân xác mình xuống trần gian, sống cuộc sống người phàm. Trong lúc đó, một nhân vật khác xuất hiện náo loạn thiên đình và khiêu chiến với Người.

ADS 1
Mở rộng