Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng – Treasure Island (2018) ()

Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng - Treasure Island (2018) HD-Thuyết Minh

Doraemon the Movie: Nobita’s Treasure Island (2018)– “Tớ sẽ tìm ra hòn đảo kho báu!”… Quyết tâm thực hiện bằng được kế hoạch sau khi hùng hồn tuyên bố với nhóm bạn Jaian, Suneo và Shizuka, nhờ bảo bối “Bản đồ truy tìm kho báu” của Doraemon, Nobita đã tìm thấy một hòn đảo mới đột nhiên xuất hiện giữa Thái Bình Dương… Nobita cùng các bạn bắt đầu chuyến phiêu lưu hướng tới đảo kho báu trên con tàu mang tên “Vầng hào quang Nobita”.

[​IMG] [​IMG]

[​IMG] [​IMG]

[​IMG] [​IMG]

[​IMG] [​IMG]

[​IMG] [​IMG]
In the story, Doraemon, Nobita, Shizuka, Gian, and Suneo set out on an adventure in the Caribbean Sea. Nobita is the captain of a ship and fights his enemies on board. Shizuka gets kidnapped, and a storm impedes their journey. Mini-Dora help Nobita and friends on their journey. When the adventurers finally find the mysterious Treasure Island, they discover it is more than just an ordinary island. Written by Khush Sidhu

ADS 1
Mở rộng