Hạnh Phúc Là Nhà – Bluebird’s House ()

Hạnh Phúc Là Nhà - Bluebird's House

Phim Hạnh Phúc Là Nhà tái hiện các vấn đề tồn tại trong các gia đình hiện đại khi cha mẹ không phải sợ khó khăn, thậm chí đấu tranh để đối phó với mọi thứ chỉ để đảm bảo trẻ phù hợp. Đồng thời, những người trẻ tuổi, mang tham vọng riêng của họ, đối mặt với tình hình: lý tưởng của tự đuổi theo là trái với mong muốn và hành động của cha mẹ!… Phim Hạnh phúc là nhà có sự tham gia của Lee Joon Hyuk, Chae Soo-bin, Lee Sang Yeob…

Phim Tags:

ADS 1
Mở rộng