Màn Đêm Kéo Đến -The Night Comes for Us (2018) ()

121 min Phim lẻ

Màn Đêm Kéo Đến -The Night Comes for Us (2018)

Màn Đêm Kéo Đến -The Night Comes for Us (2018): Sau khi tha mạng cho một cô bé trong một cuộc thảm sát do mình dẫn đầu, gã sát thủ của hội Tam Hoàng Ito (Joe Taslim) trở thành tầm ngắm của hàng loạt sát thủ khác.
Phim nhiều cảnh bạo lực, máu me. Cân nhắc trước khi xem.

ADS 1
Mở rộng