One Piece ngoại truyện: Rạp hát Mũ Rơm

One Piece ngoại truyện: Rạp hát Mũ Rơm

One Piece ngoại truyện: Rạp hát Mũ Rơm: One-short của Oda. Trong one short này Chopper được mô tả như một siêu anh hùng, với các thành viên của băng hải tặc Mũ Rơm đặc trưng trong vai trò khác nhau khác nhau (chủ yếu là nhân vật phản diện). Nhại lại những câu chuyện siêu anh hùng và siêu sentai nhiều thể loại mang tính chất hài hước.

ADS 1
Mở rộng