Quan Xẩm Lốc Cốc – Hail The Judge (1994) ()

Quan Xẩm Lốc Cốc - Hail The Judge (1994) HD Vietsub

Phim nói về một vị quan huyện tham lam và hay nhận hối lộ. Một ngày, vị trạng sư tên là Phương Đường Kính, hiện là đệ nhất trạng sư Quảng Đông xuất hiện và làm cho quan huyện thân bại danh liệt. Sau này vị quan huyện nhận ra sai lầm và quyết trở thành vị quan liêm khiết, đánh bại trạng sư xấu xa.

ADS 1
Mở rộng