Quyết Đấu Anh Hào – The Punch Man (2017) ()

Quyết Đấu Anh Hào - The Punch Man (2017) HD Thuyết minh

Ở trường cấp ba Anh Hào, cứ mỗi năm lại tổ chức một cuộc thi quyền anh mà người chiến thắng có quyền quyết định số phận của kẻ bại trận. Đứng trước nguy cơ bị đuổi học, các học sinh lớp Z phải tích cực tập luyện cho kì thi võ dưới sự dẫn dắt của người thầy mới.

ADS 1
Mở rộng