Truy Tìm Tượng Phật 3 -Ong Bak 3: The Final Battle (2010) ()

99 min Phim lẻ

Truy Tìm Tượng Phật 3 -Ong Bak 3: The Final Battle (2010) HD-Thuyết Minh

Chuyện phim tiếp diễn sau khi phần hai của Ong-bak kết thúc. Tien bị tra tấn gần chết trước khi được giải cứu và đưa chàng quay lại trong vòng tay bao bọc của dân làng Kana Khone.

Ong-Bak 3 is a 2010 Thai martial arts film directed, produced and written by Tony Jaa and Panna Rittikrai. The film’s story is a follow-up to Ong Bak 2, where Tien is put to be brutally beaten by Lord Rajasena’s men.

ADS 1
Mở rộng